สถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน

น้ำเพียงดิน ฤาจะสิ้น น้ำรินไหล
แต่น้ำใจ ตำรวจไทย อยังไหลหลั่ง
คงเอ่อล้น พรั่งพรู มิรู้คลาย
ยอมพลีกาย ปกป้องชาติ ประฃาชน
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE